Om oss

Vår Visjon

Vår misjon er å bidra til å forandre verden

Wuni er basert på ideen om at teknologi kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Vi tror at ved å benytte våre ressurser på en bedre måte kan vi oppnå velstand på en bærekraftig måte

Vår visjon er å gi alle: Frihet - til å leve livet din vei

Wuni gir brukerne frihet gjennom utveksling av fysiske og mentale ressurser, økonomiske og menneskelige verdier og et fellesskap der alle bidrar til et felles mål
Wuni gir de som leier frihet gjennom enkel tilgang til det de trenger, når de trenger det. Wuni gir de som leier ut enkelt ekstra inntekt de kan bruke det de ønsker

Våre verdier er Tillit, Generøsitet og Innovasjon

Alle bør føle at det er trygt å bruke Wuni, vi har forsikring og tett overvåking dersom brukeren trenger støtte. Vi tror på delingsøkonomi, derfor tilbyr vi å dele vår fortjeneste med brukerne
Wuni er allerede første på linje både mht. teknologi og forretningsmodell, og vi har en langsiktig strategi med mange spennende innovasjoner, slik at vi fortsetter å fornye delingsøkonomien med nye løsninger